Mục sư David Dong và Lời tri ân

Cảm tác


 

 Thân gửi đến quí bạn những cảm tác từ những rung động và những điều hay trong cuộc sống.

 

Thạc sĩ David Dong 
Sáng tác/Nhạc Viện TP khóa XI