Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nghe album

Minh Sơn - Mộng Tình Xuân - Vol4

Biên tập : Nhạc sỹ Minh Sơn
Thực hiện: Blaise Nguyên
All programming & keyboards: David Dong
Violon: Đinh Bá Dzu
Soprano saxo: Xuân Hòa
Alto saxo: Ngọc Hải
Acoustic Guita: Cao Minh Bảo
Recording & Mixed at Psalm!Music audioVideo by David Dong

 

Các bài hát 


Nghe album

Minh Sơn - Vẫn Mãi yêu anh - Vol3

Biên tập : Blaise Nguyen
Arranged & programmed by David Dong
Violin: Hồ Đăng Hội
Cello : Vũ Sinh Nhất Hy
Soprano sax: Xuân Hòa
Alto sax: Ngọc Hải
Acoustic & E. Guitar : Cao Minh Bảo
Recorded & Mixed by David Dong at Psalm!Music audioVideo
Graphic design: Giang Vu

Các bài hát 


Nghe album

Minh Sơn - Còn nhớ chăng - Vol2

Những khúc tình ca của nhạc sỹ Minh Sơn

 

Biên tập & thực hiện: Minh Sơn & Blaise Nguyên
Hòa âm & keyboard: David Dong
Sáo trúc : Khánh Tường
Đàn Tranh : Phương Thùy
Violon: Hồ Đăng Hội
Acoustic & E. Guitar : Trần Phú Anh Dũng
Soprano sax: Đông Hòa
Alto sax: Ngọc Hải
Background vocal: Bích Vân
Recording & mix at Psalm!Music studio by David Dong

Các bài hát 


Nghe album

Minh Sơn-Tình muôn thuở

Biên tập: nhạc sĩ Minh Sơn
Hòa âm : David Dong
Sax: Ngọc Hải
Violin: Hồ Đăng Hội
Guita : Dũng Dalat
Cello : Công Cẩn
Record & Mix at Psalm!Music by David Dong

Các bài hát 


Nghe album

Vì đó là em

Excecuted & producted: Hữu Phúc
Arranged & Programmed
: David Dong
(*) Programmed by : N/s Nguyễn Hoàng Thắng
Acoustic Guitar: Duy Ngọc
Ðàn Bầu: Minh Phát
Ðàn Nhị : Văn Thảo
Sáo trúc : Khánh Tường
Alto Sax: Ngọc Hải

Graphic designer: Giang Vu

Recorded & Mixed at Psalm!Music audioVideo by David Dong
 

Các bài hát 


Nghe album

Lily Doiron - Tóc mây - Vol3

Executed by Quang Duy
Arranged & Programmed by David Dong
Guita: Cao Minh Bảo
Saxo: Ngọc Hải & Xuân Hòa
Recorded & Mixed at Psalm!Music audioVideo by David Dong

Các bài hát 


Nghe album

Lily Doiron-Thương về Mẹ - Vol2

Executed by Quang Duy
Arranged & Programmed by David Dong
Tranh: Phương Thùy
Bầu : Minh Phát
Nhị : Văn Thảo
Sáo : Trần Khánh Tường
Recorded & Mixed at Psalm!Music audioVideo by David Dong

Các bài hát 

Trang   1  2  3