Mục sư David Dong và Lời tri ân

Tin mới nhất

Nhạc hội mùa thu 2010

Tin đăng ngày 26/09/2010
40 people got saved at Seattle Autumn Gospel Music Concert. There're more than 13 churches from CMA,Baptist,Pentecostal and other first time working together in the field with professional christian singers and Sao Bien band. CÓ 40 LINH HỒN TIẾP NHẬN CHÚA JESUS TẠI NHẠC HỘI MÙA THU Ở SEATTLE 25-09. CHƯƠNG TRÌNH VỚI SỰ THAM GIA CA SĨ HAGIM, BÍCH VÂN, NHƯ THẢO, VÂN QUỲNH... (viết từ Seattle) Pastor David Dong
Các tin đã đăng

Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21