Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nghe album

Sách nhạc Hillsong & sheet music download tại đây!

Hillsong book & các bài hát đang được dịch sang tiếng Việt bởi sự ủng hộ các bạn trẻ cơ đốc khắp nơi. Hillsong Music được nhận xét như một sự xức dầu mới của Đức Thánh Linh, có sức thu hút giới trẻ và biến đổi họ sống cho Đức Chúa Trời. Lời của bài hát rất sâu nhiệm, được viết nên bởi sự cầu nguyện và những sự trải nghiệm với Chúa thật sự.

Music & Worship Pastor David Dong

62 người đang xem với 20533442 lượt xem