Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nghe album

Niềm an ủi VOL 1

Album "Niềm an ủi" được phát hành 2007. Các bài hát được viết chuẩn theo 4 bè dành cho hợp xướng có phức điệu đối tỷ rất hay. Các track nhạc ở đây chỉ là bản DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả Mục sư Lê Ngọc Vinh ở địa chỉ email: msvinhle@yahoo.com

 

 

Album được hòa âm & thu âm bởi Pastor David Dong tại Psalm!Music recording Studio.

Guitar: Cao Minh Bào

Soprano Saxo: Xuân Hòa

Violin: Hồ Đăng Hội


Nghe album

Mùa ấm áp nhất trong năm VOL 2

Album "Mùa ấm áp nhất trong năm" được phát hành 2008. Các bài hát được viết chuẩn theo 4 bè dành cho hợp xướng có phức điệu đối tỷ rất hay. Các track nhạc ở đây chỉ là bản DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả Mục sư Lê Ngọc Vinh ở địa chỉ email: msvinhle@yahoo.com

 

 

Album được hòa âm & thu âm bởi Pastor David Dong tại Psalm!Music recording Studio.

Guitar: Cao Minh Bào

Soprano Saxo: Xuân Hòa

Violin: Đinh Bá Dzu

Background vocal: Ánh Hồng 


Nghe album

Bình an trong Jesus - VOL 3

Album "Bình an trong Jesus" được phát hành 2008. Các track nhạc ở đây chỉ là bản DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả Mục sư Lê Ngọc Vinh ở địa chỉ email:
msvinhle@yahoo.com

 

 

Album được hòa âm & thu âm bởi David Dong tại Psalm!Music recording Studio.

Guitar: Cao Minh Bào

Saxo Ngọc Hải

Violin: Đinh Bá Dzu


Nghe album

Niềm vui bất tận - VOL 4

Album "Niềm vui bất tận" được phát hành 2008. Các track nhạc ở đây chỉ là bản DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả Mục sư Lê Ngọc Vinh ở địa chỉ email:
msvinhle@yahoo.com

 

 

Album được hòa âm & thu âm bởi David Dong tại Psalm!Music recording Studio.

guitar: Cao Minh Bảo

Saxo Ngọc Hải

Violin: Đinh Bá Dzu


Nghe album

Thời gian trôi nhanh. Vol 5

"Thời gian trôi nhanh" Vol. 5 vừa mới được phát hành 2009. Các track nhạc ở đây chỉ là bản DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả Lê Ngọc Vinh ở địa chỉ email:
msvinhle@yahoo.com

 

Album được hòa âm & thu âm bởi David Dong tại Psalm!Music recording Studio.

51 người đang xem với 20533426 lượt xem