Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nghe album

Đẹp thay tình yêu Chúa VOL. 5

Sáng tác & Biên tập: Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Guita: Cao Minh Bảo
Violin : Đinh Bá Dzu
Saxo: Ngọc Hải
Recorded & Mixed by David Dong at Psalm!Music AudioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca
 


Nghe album

Chân Tình VOL. 4

Sáng tác & Biên tập: Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Guita: Dũng Dalat
Violin : Đinh Bá Dzu
Saxo: Ngọc Hải
Recorded & Mixed by David Dong at Psalm!Music AudioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca
 


Nghe album

Nghe album Khi bên Jesus VOL. 3

Sáng tác & Biên tập: Nguyễn Đức Thịnh

Liên hệ: tthinhdng@yahoo.ca
Hòa âm & keyboard: David Dong
Guita: Bửu Minh
Cello: Công Cẩn
Violin : Đinh Bá Dzu
Soprano & Alto sax: Ngọc Hải
Recorded & Mixed by David Dong at Psalm!Music AudioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca
 


Nghe album

Tình Chúa Vol. 2

Sáng tác : Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu
Soprano & Alto saxo: Ngọc Hải
Acoustic & Electric Guita: Anh Dũng Trần

Recording & mixed by David Dong at Psalm!music audioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca


Nghe album

Con Nợ Ngài - VOL. 1

Biên tập & sáng tác ca khúc : Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu
Soprano & Alto saxo: Ngọc Hải
Acoustic Guita: Hữu Thạnh
Electric Guita: Anh Dũng Trần

Recording & mixed by David Dong at Psalm!music audioVideo

 

Album chỉ dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca
 

64 người đang xem với 20533452 lượt xem