Mục sư David Dong và Lời tri ân

Giải đáp thắc mắc về kỹ thuật thu âm & luyện thanh và âm nhạc.

        Gần đây website mục vụ thánh nhạc Việt daviddong nhận được nhiều câu hỏi khá lý thú liên quan đến kỹ thuật thu âm, luyện thanh hay về lý thuyết âm nhạc rất thực tế để tìm lời giải đáp. Những nghĩ chúng ta đều cần bổ sung hiểu biết cho nhau để xây dựng nền thánh nhạc chung cho nhà Chúa chúng ta.
 

Music & Worship Pastor David Dong