Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nghe album

Soundtrack cho Thanksgiving

Cảm ơn các tác giả ca khúc chủ đề Thanksgiving đã từng cộng tác và thu âm ở Psalm!Music với David Dong trong thời gian qua. Quý vị đã tặng không các soundtrack này hay melody soundtrack để khích lệ tinh thần ca ngợi của dân sự Chúa khắp nơi. Các soundtrack do nhiều nhạc sỹ tặng cũng sẽ post ở đây.

 

Mục sư David Dong