Mục sư David Dong và Lời tri ân

Huấn luyện Thờ phượng, tài liệu về Làm thế nào để hướng dẫn thờ phượng

Những bài ca trong Luca & Công vụ

Bài viết được đăng ngày 26/10/2013

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN NÀO CHO NỀN THÁNH NHẠC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI? (MS David Dong) Một tác phẩm sẽ trở nên "vô hồn" nếu không được sự cảm tác bởi Chúa Thánh Linh và không có "hướng đi" nếu không có sự mặc khải của Ngài.

Để trở nên một ca trưởng thành công_David Dong

Bài viết được đăng ngày 13/05/2013

 Không ai phủ nhận tầm quan trọng của âm nhạc trong các sinh hoạt thờ phượng của Hội Thánh Chúa lâu nay. Nói cách khác khi nhắc đến sự thờ phượng trong Hội Thánh Việt Nam là nhắc đến sự ngợi ca thờ tôn Chúa Ba Ngôi từ thuở hình thành Hội Thánh Chúa trên quê hương cho đến ngày nay.

Pastor David Dong. Hội thảo chuyên đề về Âm thanh và âm nhạc trong thờ phượng được tổ chức tại Hội Thánh Phúc Âm Việt nam ở Westminster,CA ngày 01/10/2011 với 4 phần chính: 1. Thờ Phượng 2. Âm nhạc trong thờ phượng 3.

Bứt phá trong sự thờ phượng (Pastor David Dong)

Bài viết được đăng ngày 31/01/2011

Để có bước đột phá trong sự thờ phượng cần biết Chúa muốn gì và sự liều lĩnh của ta để đem đến sự đột phá mới. Trong bài học này chúng ta xem xét thái độ thờ phượng của David đồng thời tìm hiểu về chiến lược âm nhạc của David như thế nào để trong thời trị vì David có cả một dân sự biết ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ngày nay người ta thường lập luận và viện cớ chúng ta là người Việt nam nên chuyện nhảy múa thuộc tập tục hay phong tục của người Do thái, không xứng hợp với văn hóa của người Việt nam có đúng không ? - Xin thưa hoàn toàn không có căn cứ.

Khôi phục sư thờ phượng

Bài viết được đăng ngày 31/01/2011

• Đa-vít đã mang lại một hình thức thờ phượng cao hơn và trong sạch hơn qua âm nhạc và hoạt động ca hát của ông. Qua Đa-vít, người được gọi là “Kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên”, âm nhạc được khôi phục theo đúng mục đích của nó trong việc thờ phượng.

Ngợi khen thờ phượng (Klong Hagim)

Bài viết được đăng ngày 31/01/2011

Là một ca sỹ lâu năm trong Chúa, Klong Hagim đã có nhiều kinh nghiệm trong sự thờ phượng. Ở bài nghiên cứu này thầy Hagim đưa ra định nghĩa và mục đích của sự thờ phượng thật mà Cha ưa thích.

Tài liệu của hội thánh Hillsong giúp chúng ta hiểu về sự thờ phượng đúng với kinh thánh là gì. Hãy trở nên trống không như chưa biết gì (nếu bạn đã học) để học tập tinh thần thờ phượng từ Hillsong church.

Làm thế nào để hướng dẫn buổi thờ phượng

Bài viết được đăng ngày 31/01/2011

Tài liệu hướng dẫn giúp làm thế nào để trở thành người hướng dẫn buổi Ngợi khen thờ phượng (không phải hướng dẫn chương trình hay làm MC) với các câu hỏi liên quan như Thờ phượng là gì ? tạo sao chúng ta phải thờ phượng? Việc vì xảy ra khi chúng ta thờ phượng? và nhiều câu hỏi khác xoay quanh chủ đề Sự thờ phượng.

Giơ tay trong khi thờ phượng: Thi thiên 134:2 2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! Thi thiên 63:4 4 Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên.

Trang  2