Mục sư David Dong và Lời tri ân

Giới thiệu

Khải tượng của NGUON HY VONG INTERNATIONAL là mỗi người Việt Nam khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội nghe Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua các phương tiện truyền thông và qua Thánh Nhạc.

 

NGUON HY VONG INTERNATIONAL / MUSIC & MEDIA MINISTRIES

P.O. Box 405, Kirkland, WA 98083

Email: info@nguonhyvong.com or MusicMediaMinistries@gmail.com

Website: http://www.nguonhyvong.com/


Nghe album

VOL 3: 100 năm Ca ngợi Chúa

Phát hành: Nguồn Hy Vọng - Music Media Ministries

 

- Hòa âm: David Dong

- Guita: Dũng Dalat

- Violin: Đinh Bá Dzu

- Saxophone: Ngọc Hải
- Record & Mix at Psalm!Music Recording Studio 2010 by David Dong 2011.
(*) Trong tay người thợ gốm (Hòa âm & ghi âm: Hoàng Anh)
(**) Bàn chân người truyền đạo (Hòa âm & ghi âm: Quốc Thi)

DEMO Track. Hãy liên lạc Nguồn Hy Vọng để có CD gốc.


Nghe album

VOL 2: 100 Năm - Dâng Vinh Quang cho Chúa

Phát hành: Nguồn Hy Vọng -Music Media Ministries

 

- Hòa âm: David Dong

- Guita: Dũng Dalat

- Violin: Đinh Bá Dzu

- Saxophone: Ngọc Hải, Ngọc Hải
- Ghi âm:
Psalm!Music Recording Studio 2010.

(*) Sự thành tín Chúa rất lớn : hòa âm bởi Lê Tú & ghi âm tại Music Group Studio.

DEMO Track. Hãy liên lạc Nguồn Hy Vọng để có CD gốc.


Nghe album

100 Năm - Vững Tin nơi Chúa

Thực hiện & Phân phối: Nguồn Hy Vọng ministries


- Hòa âm: David Dong & Quốc Thi & Lê Tú.

- Guita: Dũng Dalat

- Violin: Đinh Bá Dzu

- Saxophone: Ngọc Hải, Ngọc Hải
- Ghi âm: Psalm!Music & Quốc Thi studio & Music Group Studio 2010.

 

DEMO Track. Hãy liên lạc Nguồn Hy Vọng để có CD gốc.