Mục sư David Dong và Lời tri ân

Phân phối nhạc online

Trong lúc chờ đợi trang Psalm!Music xây dựng hoàn thiện hệ thống cung cấp các sản phẩm thánh nhạc online qua phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi xin thông báo hình thức "cung cấp sản phẩm thánh nhạc online" như sau:
- Khi đã chọn mua sản phẩm thánh nhạc đăng trên website như soundtrack, sheet music, nhạc hòa tấu, các album CD song ngữ, bài hát song ngữ ... quí vị vào phần liên hệ để thông báo cho chúng tôi. Đồng thời hoặc sau đó quí bạn sẽ được nhận một thông tin để chuyển khoản cùng với thông tin giá cả của sản phẩm. Hoặc có thể nhấn vào email sau để đăng ký sản phẩm (mp3) psalmmusicvn@gmail.com
- Sau khi chúng tôi nhận được thông báo quí vị đã chuyển khoản xong, chúng tôi sẽ gửi sản phẩm đến hộp thư điện tử (email) của quí vị.
Chúng tôi thực hiện điều này nhằm phát triển mục vụ âm nhạc chung và giới thiệu các sản phẩm thánh nhạc mới đến mọi nơi trên thế giới thay cho cách truyền thống là chỉ phổ biến CD trong nước mà thôi. Chúng tôi đang có dự án tìm kiếm và phát triển tài năng thánh nhạc trong hội thánh vì thế dự án "bán nhạc online" sẽ giúp thêm chi phí cho khải tượng này. Mặt khác sẽ kích thích sáng tạo, đóng góp thêm sản phẩm mới trong giới ca nhạc sỹ cơ đốc cho nền thánh nhạc Việt nam tương lai.