Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nghe album

Hơi thở gió

Tác Giả: Ngọc Thanh Hiệp, Thi Thi, Jerimiah Jeriah , Um Mi. 
Trình bày: Ngọc Thanh Hiệp, Ro Ong Ha Nhan. 

10 người đang xem với 20270445 lượt xem