Mục sư David Dong và Lời tri ân

Giao hưởng số 1 - Sự sáng thế

1 Chương 1 - Sự sáng thế 

128 Kbps
 
2 Chương 2 - Vườn địa đàng 

128 Kbps
 
3 Chương 3 - Những dòng sông chảy 

128 Kbps
 


Từ cội nguồn


Viết cho dàn nhạc giao hưởng với 3 chương :

  • CHƯƠNG I : Andante – Sự Sáng Thế. “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất vô hình và trống không , sự mờ tối trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (Sáng thế ký 1:1-2)
  • CHƯƠNG II: Allegretto Scherzando – Vườn Ðịa Ðàng. “Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại E-đen, ở về hướng Ðông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Ðức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon… Ðức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn… Ngài lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên cho chúng nó làm sao Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. Vả A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. (Sáng thế ký 2)
  • CHƯƠNG III: Andantino – Moderato. Những dòng sông chảy. Loài người từ lúc phạm tội đã xa cách Ðức Chúa Trời. Cuộc sống trở nên buồn tẻ sau khi tội lỗi vào thế gian; Dù A-đam & Ê-va bị đuổi khỏi vườn Ê-đen vốn được dựng nên dành cho họ, nhưng Ðức Chúa Trời vì lòng yêu thương loài người đã dành sẵn một chương trình cứu rỗi qua Chúa Jesus Christ ( Khải huyền 13:8). Cuộc đời như những dòng sông chảy, có lúc êm ả, lúc cuộn sóng, bão táp… nhưng khi có Chúa Jesus trong cuộc đời thì mọi sóng gió đều im lặng. Chính dòng huyết của Chúa Jesus sẽ quyện cùng dòng chảy cuộc đời người thuộc về Ngài để khi chảy đến đâu sẽ đem yêu thương và hạnh phúc đến đó.

 

 

David Dong.

Nói về Chúa Jesus qua âm nhạc