Mục sư David Dong và Lời tri ân

Giao hưởng số 2 - Tin Lành

1 Chương 1 - Cứu Chúa Jesus 

128 Kbps
 
2 Chương 2 - Người gieo giống 

128 Kbps
 
3 Chương 3 - Khẩn nguyện 

128 Kbps
 
4 Chương 4 - Mùa bội thu 

128 Kbps
 

 

Tin Lành


Viết cho dàn nhạc Giao hưởng (4 chương)

  • CHƯƠNG I : Lento espressivo ( poco rubato) con recitative. Chúa Jesus Christ là tâm điểm của Tin lành . Ngài đã đến thế gian để cứu loài người khỏi ô tội. Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Vì vậy, hỡi tất cả những ai đang mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Chúa, Ngài sẽ cho người ấy được yên nghỉ (Mathiơ 11:28), Ở trong Chúa luôn có sự bình an cho dù sóng gió có vây phủ bạn. Hãy tin cậy và an nghỉ nơi Ngài. Amen
  • CHƯƠNG II : Allegro non troppo - Người gieo giống. “ Một người kia đi ra gieo giống, đang khi gieo giống, một số hạt rơi trên đường đi, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhằm chỗ có đá, không có nhiều đất nên mọc lên ngay vì đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị sém nắng và vì không có rễ nên chết khô. Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên làm lúa bị nghẹt. Nhưng một số rơi vào chỗ đất tốt nên kết quả, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục … ( theo Phúc âm Mathiơ 13:3-9)
  • CHƯƠNG III: Lento – espressivo adlibitum – Khẩn nguyện. Chúa Jesus phán “một linh hồn quí hơn cả thế gian”. Hãy cầu nguyện cho dân tộc mình mau quay trở về nhà Cha.
  • CHƯƠNG IV: Allegro molto – Mùa bội thu. “ Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo; Sẽ trở về vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ ( Thi Thiên 126: 6)

David Dong.
Nói về Chúa Jesus qua âm nhạc