Mục sư David Dong và Lời tri ân

Prelude - Khúc nhạc dạo đầu

Giống như một bài hát ngắn, nhưng prelude vẫn chuyển tải được đầy đủ nội dung trong phạm vi ngắn ngủi của nó qua khí nhạc. Psalm Music giới thiệu bạn 9 prelude, mỗi prelude sẽ dẫn dắt bạn qua mỗi câu chuyện thánh kinh mà tác giả muốn "kể" cho người nghe bằng âm nhạc. Các prelude sau đây đều viết cho kèn Clarinette (Bb) và Piano.