Mục sư David Dong và Lời tri ân

Thạc sĩ âm nhạc. Nhà soạn nhạc,sáng tác khí nhạc & ca khúc


      Tên thật là Trương Hoàng Giang Ðông. Sinh ngày 30 tháng 07 năm 1970 tại Sài Gòn. Sinh trưởng và lớn lên trong gia đình cơ đốc

yêu mến Chúa với truyền thống hầu việc Chúa lâu đời. Là cháu cố của cụ Phạm Quang Nghiêm (nguyên là Hội đồng hàng tỉnh Cần Thơ), tiếp nối sự kêu gọi Thiên Thượng của các thế hệ cha ông, cậu, dì như cố mục sư Phạm Văn Năm, MS Nguyễn Anh Tài, MS Phạm Quang Trực, MS Lê Thị Hồng Ân, Trần Thiện Tánh, Nguyễn Thành Nguyên (đang lưu trú tại Hoa Kỳ)… David Dong đã chọn Âm Nhạc như một thiên hướng mà Ðức Chúa Trời ban cho từ khi còn bé để tiếp tục hầu việc Chúa Jesus trên tinh thần : “ …ta và nhà ta sẽ phục sự Ðức Giê-hô-va.” ( Giô-suê 24:15)  Đọc tiếp

 

 

64 người đang xem với 20533445 lượt xem