Bài hát trình bày bởi Xuân Phú - Hòa âm: David Dong 2011

1
Phạm Ngọc Tuấn
Xuân Phú - Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Thủa làm thơ yêu em" Nghe bài hát "Thủa làm thơ yêu em"
128 Kbps