Bài hát trình bày bởi Xuân Phú - sáng tác: Phạm Ngọc Tuấn

1
Phạm Ngọc Tuấn
Xuân Phú - sáng tác: Phạm Ngọc Tuấn
Xem trước tổng phổ của "Chiều không có em " Nghe bài hát "Chiều không có em "
128 Kbps