Qua Phố mùa đông

Tác giả: Từ Dũng
Ca sĩ trình bày: Thu Hải - Thơ CHL. phổ nhạc TD- Hòa âm Ngọc Tòan
Album: Từ Dũng qua ca khúc trữ tình
File chất lượng cao Nghe Tải về


Browser của bạn không chấp nhận trình phát nhạc flash - Your browser does not accept the Flash plugin

1 Diệu Hiền - Thơ: Kim Vui, nhạc: Từ Dũng_Hòa âm: David Dong 2011 Nghe bài hát "Nửa mảnh tình trăng "
128 Kbps
 
2 Hải Phước - thơ CHL-phổ nhạc Từ Dũng- Hòa âm và đàn nhạc sỉ Ngọc Toàn Nghe bài hát "Lạc phố"
128 Kbps
 
3 Hải Phước - thơ Phứơc - phổ nhạc Từ Dũng- Hòa âm Ngọc Toàn Nghe bài hát "Xuân Buồn"
128 Kbps
 
4 Hải Phước - thơ CHL-phổ nhạc TD - hòa âm Ngọc Toàn Nghe bài hát "Nụ vô vi"
128 Kbps
 
5 Lê Sơn - Thơ CHL-Phổ nhạc TD. hòa âm Ngọc Toàn Nghe bài hát "Thị Hiện"
128 Kbps
 
6 Thu Hải - Thơ CHL. phổ nhạc TD- Hòa âm Ngọc Tòan Nghe bài hát "Qua Phố mùa đông"
128 Kbps
 
7 Sana_Thơ CHL - phổ nhạc TD- hòa âm Ngọc Toàn Nghe bài hát "Mùa vô thỉ "
128 Kbps
 
8 Ánh Hà - thơ Trung Hậu- Phổ nhạc TD- Hòa âm Ngọc Toàn Nghe bài hát "Tình Thu"
128 Kbps
 
9 ca sĩ Như Uyên - hòa âm NgọcToàn-Thơ CHL Nghe bài hát "Hóa thân"
128 Kbps
 
10 ca sĩ Thu Hải - Hòa âm Ngọc Toàn Ý thơ CHL Nghe bài hát "Như Hương "
128 Kbps
 
11 ca sĩ Như Uyên - Hòa âm Ngọc Toàn thơ CHL Nghe bài hát "Dâng lời"
128 Kbps
 
12 ca sĩ Như Uyên - Hoà âm Ngọc Toàn thơ CHL Nghe bài hát "Cõi này"
128 Kbps
 
13 Diệu Hiền - Thơ: Kim Vui, nhạc: Từ Dũng. Hòa âm: David Dong 2011 Nghe bài hát "Tìm nhau "
128 Kbps
 
14 Diệu Hiền_Nhạc: Từ Dũng & Hòa âm: David Dong 2011 Nghe bài hát "Một chút đi theo (Thơ:Trung Hậu)"
128 Kbps
 
15 Thơ: Kim Vui - Nhạc: Từ Dũng - Trình bày: Hương Giang (hòa âm: Giang Đông 2016) Nghe bài hát "Thăm Huế Chiều Mưa "
128 Kbps