Liên Kết Yêu Thương

Tác giả: David Dong
Ca sĩ trình bày: Sáng tác: MS David Dong, 2017 - Trình bày: Thiên Bảo
Album: NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
File chất lượng cao Nghe Tải về


Browser của bạn không chấp nhận trình phát nhạc flash - Your browser does not accept the Flash plugin

1 Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Grace To Nghe bài hát "Lời Chúa đắc thắng "
128 Kbps
 
2 Sáng tác: MS David Dong & trình bày: Đoan Trang Nghe bài hát "Đấng chăn dắt "
128 Kbps
 
3 Sáng tác: MS David Dong & trình bày: Hoàng Quân Nghe bài hát "Vững tin nơi Chúa - Stand firm in Him "
128 Kbps
 
4 Sáng tác: MS David Dong, 2001 & trình bày: Mai Thảo Nghe bài hát "Giê-hô-va Shamah (2001) "
128 Kbps
 
5 Sáng tác : MS David Dong, 2008 - trình bày: nhóm Thiên Ân Nghe bài hát "Wow, diệu thay Chúa !"
128 Kbps
 
6 Sáng tác: MS David Dong, 2007 - Trình bày: nhóm Thiên Ân Nghe bài hát "Jesus, the Rock"
128 Kbps
 
7 Sáng tác: MS David Dong, 2008 - Trình bày: nhóm Thiên Ân Nghe bài hát "Xin phấn hưng trước khi Chúa đến "
128 Kbps
 
8 Sáng tác: MS David Dong,2014 - Trình bày: Grace To Nghe bài hát "Thánh Linh quyền năng"
128 Kbps
 
9 Sáng tác: MS David Dong, 2014 - Trình bày: David Thiên Ân, Bích Dung, Quỳnh Hoa Nghe bài hát "Hiệp Một "
128 Kbps
 
10 Sáng tác: MS David Dong & trình bày: Đoan Trang Nghe bài hát "Giê-hô-va Shalom"
128 Kbps
 
11 Sáng tác: MS David Dong, 2002 - Nhóm Thiên Ân Nghe bài hát "Giê-hô-va Nissi "
128 Kbps
 
12 Sáng tác: MS David Dong, 2017 - Trình bày: Thiên Bảo Nghe bài hát "Liên Kết Yêu Thương "
128 Kbps
 
13 Sáng tác: mục sư David Dong 2015, trình bày: David Thiên Ân Nghe bài hát "Dòng sông sự sống "
128 Kbps