Who You say I am (Hillsong 2018)

Tác giả:
Ca sĩ trình bày: Reuben Morgan & Ben Fielding - Lời Việt: MS David Dong
Album: Sách nhạc Hillsong & sheet music download tại đây!
Sheet file Tải về


1 Lời việt: David Dong Nghe bài hát "For all You  
2 Nghe bài hát "One way - Duy nhất Jesus"  
3 Lời việt: David Dong Nghe bài hát "Father - Tình yêu thương Chúa"  
4 Vietnam Lyrics by David Dong Nghe bài hát "Need You here-Khát khao gần Ngài"  
5 Vietnam Lyrics by David Dong Nghe bài hát "Can  
6 Vietnam Lyrics by David Dong Nghe bài hát "Through it all -Mỗi giây phút trong đời "  
7 Lời Việt: Thiên Ân Nghe bài hát "Power of love - Năng quyền tình yêu "  
8 Việt lyrics by David Dong Nghe bài hát "With all I am -Mọi điều trong con "  
9 Việt lyrics by David Dong Nghe bài hát "Still - Vững an "  
10 Reuben Morgan - Lời Việt: David Dong 2009 Nghe bài hát "Mighty to save -Quyền năng cứu rỗi HILLSONG "
128 Kbps
 
11 Joel Houston & Timothy- Lời Việt: David Dong 2009 Nghe bài hát "RUN- Hãy vươn lên. HILLSONG "
128 Kbps
 
12 Joel Houston & Timothy- Lời Việt: David Dong 2009 Nghe bài hát "Your name high-Tôn cao Danh Chúa. HILLSONG "
128 Kbps
 
13 dịch lời: Ân Phước, Ân Phúc 2011 Nghe bài hát "Giờ Chúa ở bên_Now that You
128 Kbps
 
14 dịch lời: Ân Phúc Nghe bài hát "Chúa quá yêu_God so loved"
128 Kbps
 
15 Dịch lời Việt: MS David Giang Đông Nghe bài hát "I will exalt You_Sẽ mãi tán dương Ngài"
128 Kbps
 
16 Dịch lời Việt: MS David Giang Đông Nghe bài hát "I could sing of Your love forever - "
128 Kbps
 
17 Dịch lời Việt: MS David Giang Đông Nghe bài hát "My Redeemer Lives (Đấng sống muôn đời)"
128 Kbps
 
18 Lời Việt: David Dong 1995 (đã ghi âm) Nghe bài hát "Shout to the Lord (1995) "
128 Kbps
 
19 Lời Việt: David Dong 1995 (đã ghi âm) Nghe bài hát "Lover of my soul (1995)"
128 Kbps
 
20 Tác giả: Jason Ingram & Reuben Morgan - Dịch lời: David Dong 2011 Nghe bài hát "Forever Reign - Mãi mãi trị vì (Hillsong United 2011)"
128 Kbps
 
21 Ben Fielding. Lời Việt: David Dong 2012. (Cảm ơn Tuan Nha đã data sheet nhạc này) blessings Nghe bài hát "God is able_Chúa toàn năng (Hillsong 2011) "
128 Kbps
 
22 Lời Việt: MS David Dong 2009 (đã ghi âm) Nghe bài hát "Hosanna (Hillsong - Brooke Fraser)"
128 Kbps
 
23 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Australia Nghe bài hát "Cornerstone_Đá góc nhà"
128 Kbps
 
24 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Australia Nghe bài hát "So you would come_để anh được tha"
128 Kbps
 
25 Lời Việt: David Dong 2012 (đã ghi âm cùng PWB tại phòng thu MS David Dong) Nghe bài hát "Yours Forever_Chúa bất biến (Hillsong 2011)"
128 Kbps
 
26 Sáng tác: Jonas Myrin, Reuben Morgan & Eric Liljero Lời Việt: David Dong 2012 Nghe bài hát "Hòn đá góc nhà_Cornerstone"
128 Kbps
 
27 Ben Fielding - Lời Việt : Thanh Hằng PWB Nghe bài hát "Oceans will part - Muôn nước sẽ đến "
128 Kbps
 
28 Sáng tác: Reuben Morgan 2013 - Lời Việt : David Dong Nghe bài hát "Christ is enough - Christ trọn lành (Hillsong 2013)  "
128 Kbps
 
29 Ben Fielding & Reuben Morgan Lời Việt: Ng M Dũng 04/2012 Nghe bài hát "Mạnh thay Jesus - Stronger "
128 Kbps
 
30 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "Lead me to the Cross (Hillsong) Dắt con về thập tự "
128 Kbps
 
31 Lời Việt: David Giang Đông 2014 - Sáng tác: Matt Crocker , Joel Houston , Salomon Lighthelm Nghe bài hát "Oceans - dòng đời(Where feet may fail) "
128 Kbps
 
32 Lời Việt: David Dong 2013 Nghe bài hát "In Jesus  
33 Sáng tác: Darlene Zschech - Lời Việt: Lê Đình Tuấn Nghe bài hát "Worthy is the Lamb"  
34 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "All things are posible (lyric sheet)"  
35 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "I will exalt You (lyric sheet) "  
36 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "I will exalt You (lyric sheet) "  
37 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "From God above  (lyric sheet) "  
38 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Cornerstone  (lyric sheet) "  
39 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "GO (cùng nhau ra đi) lyric sheet "  
40 Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "No reason to hide (Hillsong lyric sheet) "  
41 Hillsong - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Rise - lyric sheet "  
42 Hillsong - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Relentless [tình yêu không phai] lyric sheet "  
43 Hillsong - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "You  
44 Hillsong - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "You hold me now [Ngài chỡ che con] lyric sheet"  
45 Hillsong - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "2014- Thank You Jesus [cảm ơn Giê-xu]"  
46 Hillsong - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "2014-Broken Vessel [Tan Vỡ] "  
47 Brooke Ligertwood - Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "Thống khổ nhân - Man of sorrows"  
48 Lời Việt: David Dong 2014 Nghe bài hát "Cảm ơn Giê-xu (thank You Jesus) "  
49 Lời Việt: David Dong 2014 Nghe bài hát "Sống động (Alive) Y&F HILLSONG"  
50 Lời Việt: David Dong 2014 Nghe bài hát "Tỉnh thức (wake) Y&F HILLSONG "  
51 Darlene Zschech - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "In Jesus  
52 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "So you would come (Để anh được tha) "
128 Kbps
 
53 Sáng tác: Brooke Fraser / Lời Việt: MS David Dong Nghe bài hát "What a beautiful name (Cao sang thay danh Giê-xu) "
128 Kbps
 
54 Reuben Morgan & Ben Fielding - Lời Việt: MS David Dong Nghe bài hát "Who You say I am (Hillsong 2018) "