Giê-hô-va Shamah (2001)

Tác giả: David Dong
Ca sĩ trình bày: Chuyển song ngữ 2018
Album: New contemporary Song of praise - Nhạc Ngợi khen đương đại
Sheet file Tải về


1 Song book: Có một dòng sông Nghe bài hát "Jesus ROCK "
128 Kbps
 
2 Song book: Bạn hữu của Chúa Nghe bài hát " 	 wOw "
128 Kbps
 
3 Song book: Bạn hữu của Chúa Nghe bài hát "Xin phấn hưng trước khi Chúa đến "
128 Kbps
 
4 Song book: Bạn hữu của Chúa Nghe bài hát "Cảm ơn Chúa Jesus "
128 Kbps
 
5 Song book: Bạn hữu của Chúa Nghe bài hát " 	 Vòng tay yêu thương "
128 Kbps
 
6 song book: Kinh tiết Ca David Dong 1989 Nghe bài hát "Vậy ai thật lòng tin (Mác 16:17-18) "
128 Kbps
 
7 song book: Kinh tiết Ca David Dong 1989 Nghe bài hát "Tin Lành trọn vẹn "
128 Kbps
 
8 Scripture song 1989 Nghe bài hát "Hãy vững lòng "
128 Kbps
 
9 Sách nhạc 1998 viết bởi David Dong Nghe bài hát "Maranatha Jesus tái lâm nay mai  "
128 Kbps
 
10 Sách nhạc 1998 viết bởi David Dong Nghe bài hát " 	 Hỡi những ai có tâm sầu cay "
128 Kbps
 
11 sheet book: Jesus Ngài là tất cả Nghe bài hát "Giê-hô-va Nissi "
128 Kbps
 
12 Sáng tác: MS David Dong 2010 Nghe bài hát "Phước cho người (Giáng sinh) "
128 Kbps
 
13 Sáng tác: David Dong 2011 Nghe bài hát "Sống trong Ân điển"
128 Kbps
 
14 Sáng tác: David Dong 1999 Nghe bài hát "Cảm tạ Chúa"
128 Kbps
 
15 Sáng tác: David Dong 2011 Nghe bài hát "Quay gót chân về "
128 Kbps
 
16 Lời: Nguyễn Hoàng Hùng & Phổ nhạc: David Dong Nghe bài hát "Bài hát được viết tặng cho Hội thảo hè trường UUC 2012 (Vũng Tàu) "
128 Kbps
 
17 Sáng tác: David Dong (đã có bản ghi âm với Mai Thảo 2002) Nghe bài hát "Hãy dựa nương nơi Cứu Chúa"
128 Kbps
 
18 Sáng tác: David Dong (đã có bản ghi âm cùng Khắc Cường) Nghe bài hát "Tâm tình người hầu việc Chúa"
128 Kbps
 
19 Sáng tác: David Dong 2007 Nghe bài hát "Khi con nguyện cầu "  
20 Sáng tác: David Dong 2011 Nghe bài hát "Nóng (Rock) "  
21 sáng tác : David Dong 2015 viết cho lễ trao giải Ca khúc muôn đời tại Dallas, TX Nghe bài hát "Ca khúc muôn đời"
128 Kbps
 
22 Chuyển song ngữ 2018 Nghe bài hát "Giê-hô-va Shamah (2001) "