Mighty to save (D) Quyền Năng Cứu Rỗi

Tác giả: Reuben Morgan
Ca sĩ trình bày: Chuyển ngữ : MS David Dong 2009
Album: SHEET MUSIC - Lời bài hát
Sheet file Tải về


1 Nghe bài hát "Higher Praise & worship booklet (update 27Apr2008)"  
2 Nghe bài hát "Con tôn vinh tình yêu Chúa - I could sing of Your love"  
3 Nghe bài hát "Đến ... come now is the time to worship"  
4 Nghe bài hát "Gần bên Chúa càng hơn - Draw me close"  
5 Nghe bài hát "Chúa ở cùng - God with us"  
6 Nghe bài hát "Cảm ơn Jesus"  
7 Nghe bài hát "Chính Jesus là Vua"  
8 Nghe bài hát "Vượt mộ phần tối tăm"  
9 Nghe bài hát "Vững tin trong thử thách"  
10 Nghe bài hát "Bài ca chiến thắng"  
11 Nghe bài hát "Bạn hữu của Chúa - Friend of God"  
12 Nghe bài hát "Chúa ở cùng - Hallelujah, He is here"  
13 Nghe bài hát "Chúa thật tốt lành - Lord. you are so good"  
14 Nghe bài hát "Chúa vẫn yêu con - Your love for me"  
15 Nghe bài hát "Chúc phước Ngài - Lord, I raise my hands to bless you"  
16 Nghe bài hát "Chúc tôn - I will bless the Lord"  
17 Nghe bài hát "Con hằng ước mong - Joy of my Desire"  
18 Nghe bài hát "Hãy đưa tay lên cùng ngợi khen Chúa"  
19 Nghe bài hát "Hiệp nhau trong tình yêu Jesus"  
20 Nghe bài hát "Đến với Ngài"  
21 Nghe bài hát "Chiến sĩ thánh"  
22 Nghe bài hát "Chúc mừng hôn lễ trong danh Jesus"  
23 Nghe bài hát "Công bố danh Chúa"  
24 Nghe bài hát "Con tôn cao danh Chúa - Lift him up"  
25 Nghe bài hát "Con tôn vinh Cha - I exalt thee"  
26 Nghe bài hát "Cùng cất tiếng hát vui mừng - Sing for joy in the Lord"  
27 Nghe bài hát "Cùng dâng lên Vua - Now unto the King"  
28 Nghe bài hát "Cùng đến Jerusalem  - Up to Jerusalem"  
29 Nghe bài hát "Cùng tôn Thánh Chúa - Holiness unto the lord"  
30 Nghe bài hát "Đấng Christ - Holy and Anoited one"  
31 Nghe bài hát "Dâng Chúa hiển vinh - Give you the glory"  
32 Nghe bài hát "Đấng Chữa Lành - I am the Lord"  
33 Nghe bài hát "Dâng Chúa trọn đời - I offer my life"  
34 Nghe bài hát "Đấng cứu chuộc - Let the redeemed"  
35 Nghe bài hát "Dâng lên ngôi Ngài - To him who sits on the throne"  
36 Nghe bài hát "Đấng năng quyền của Israen - The mighty one of Israel"  
37 Nghe bài hát "Cùng hầu việc Chúa - We will serve the Lord"  
38 Nghe bài hát "Cùng Christ trong mái ấm - With Christ in the vessel"  
39 Nghe bài hát "Đấng tốt lành - You have been good"  
40 Nghe bài hát "Danh Jesus, Đấng lớn lao - Our God is God"  
41 Nghe bài hát "Danh y Gie-xu - I am the healed"  
42 Nghe bài hát "Đến nhà của Chúa"  
43 Nghe bài hát "Đến với tình yêu - Enter in"  
44 Nghe bài hát "Đẹp tươi thay là Jesus - God is good all the time"  
45 Nghe bài hát "Đức Thánh Linh, người bạn lớn"  
46 Nghe bài hát "Giày đạp satan dưới chân - I have give you authority"  
47 Nghe bài hát "Gie-ho-va, Chúa - Ah lord God"  
48 Nghe bài hát "Gie-xu Christ Danh trên khắp thế gian - Lord of all"  
49 Nghe bài hát "Gie-xu la Chúa - You are my God"  
50 Nghe bài hát "Gie-xu thật đáng tôn - Worthy You are worthy"  
51 Nghe bài hát "Hallelujah"  
52 Nghe bài hát "Hát Hallelujah - Sing hallelujah"  
53 Nghe bài hát "Hầu việc Chúa suớt đời - As for me and my house"  
54 Nghe bài hát "Hãy đến cùng Chúa - I come to you in Jesus  
55 Nghe bài hát "Hay kính tôn Chúa - Let us adore"  
56 Nghe bài hát "Hãy sống trong danh Chúa"  
57 Nghe bài hát "Hãy vững lòng, mạnh mẽ - Be bold . Be strong"  
58  
59 Nghe bài hát "Hướng về Chúa - I will serve no foreign God"  
60 Nghe bài hát "Jesus chiếu sáng - Shine Jesus shine"  
61 Nghe bài hát "Jesus Christ cai trị - The Lord God Reigns"  
62 Nghe bài hát "Jesus Christ năng quyền - What a mighty God we serve"  
63 Nghe bài hát "Không bởi quyền thế - Not by power"  
64 Nghe bài hát "Không gì có thể thắng hơn - Ho Weapoh formed"  
65 Nghe bài hát "Lạy Cha công nghĩa - O righteous God"  
66 Nghe bài hát "Lòng con dâng tiếng hát - I love You Lord"  
67 Nghe bài hát "Lòng tôi vui vẻ"  
68 Nghe bài hát "Mãi tôn thờ Chúa - I worship You o Lord"  
69 Nghe bài hát "Lương nhơn của tâm hồn ta - Jesus lover of my soul"  
70 Nghe bài hát "Maranatha! Jesus tái lâm nay mai"  
71 Nghe bài hát "Mến yêu Jesus"  
72 Nghe bài hát "Mỗi giây phút trong đời - Through It all"  
73 Nghe bài hát "Múa, hát, vỗ tay - Sing , shout , clap"  
74 Nghe bài hát "Mừng vui ca hát - Roni, roni bat zion"  
75 Nghe bài hát "Muôn dân ca ngợi danh Chúa - Praise from every nation"  
76 Nghe bài hát "Nào cùng nhau hát lên - It is good thing"  
77 Nghe bài hát "Nào dâng Vua hiển vinh"  
78 Nghe bài hát "Nền tảng vững chắc - Pirm foundation"  
79 Nghe bài hát "Ngài là tất cả - You are my every thing"  
80 Nghe bài hát "Ngài vẫn luôn cai trị - He Shall reign"  
81 Nghe bài hát "Ngày của Chúa"  
82 Nghe bài hát "Ngợi khen Chúa tình yêu - Celebrate the lord of love"  
83 Nghe bài hát "Người tôi yêu mãi"  
84 Nghe bài hát "Nguyện mến yêu Chúa  - Lord, I  
85 Nghe bài hát "Hiệp nhất trong danh Jesus - Make us one lord"  
86 Nghe bài hát "Nước lụt"  
87 Nghe bài hát "Phước thay danh Jesus - Blessed be the name of the lord"  
88 Nghe bài hát "Sống với Jesus - In Him we live"  
89 Nghe bài hát "Sự đoán xét đã biến tan - No condemnation"  
90 Nghe bài hát "Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời - His love endures forever"  
91 Nghe bài hát "Sự tiếp trợ đến từ đâu - Where does my help come from"  
92 Nghe bài hát "Tại nơi này - Here we are"  
93 Nghe bài hát "Tại nơi Thập tự giá - Lead me to the Cross"  
94 Nghe bài hát "Ta mau giơ tay lên chúc tôn - We come to bless Your Name"  
95 Nghe bài hát "Tâm con nay yên ninh thay - My soul follows hard after thee"  
96 Nghe bài hát "Tạ ơn Cha - Thank You Lord"  
97 Nghe bài hát "Tạ ơn Vua Jesus - Give thanks to the lord"  
98 Nghe bài hát "Ta vui hát ca - Arise and sing"  
99 Nghe bài hát "Tháng ngày trôi mau - Time is too short"  
100 Nghe bài hát "Thêm yêu thương, thêm năng quyền - More love , More power"  
101 Nghe bài hát "Thiên đàng trong lòng - Heaven is in my heart"  
102 Nghe bài hát "Thi thiên 133 - Behold how good"  
103 Nghe bài hát "Thi thiên 121 - Nhạc Hàn Quốc"  
104 Nghe bài hát "Thờ phượng Cha - When i look into Your Holiness"  
105 Nghe bài hát "Thờ tôn Jesus - I Worship You"  
106 Nghe bài hát "Tiệc Thánh quyền năng"  
107 Nghe bài hát "Tình như giấc mộng"  
108 Nghe bài hát "Tình yêu cha như lửa thiêng - All consuming fire"  
109 Nghe bài hát "Tình yêu Chúa Cha - Nhạc Hàn Quốc"  
110 Nghe bài hát "Tình yêu vững bền - Your steadfast love"  
111 Nghe bài hát "Tin lành của Đấng Christ - This is the gospel of Christ"  
112 Nghe bài hát "Tôi mong đợi Ngài"  
113 Nghe bài hát "Tôi ngước mắt lên - I lift up my eyes"  
114 Nghe bài hát "Tôi ngước mắt lên (2) - I lift up my eyes"  
115 Nghe bài hát "Tôn thánh Jehovah - Hallow the Name of Jehovah"  
116 Nghe bài hát "Tôn thờ Ngài - I bow Down"  
117 Nghe bài hát "Trổi dậy - Rise up"  
118 Nghe bài hát "Từ than khóc đến vui mừng - Mourning  into dancing"  
119 Nghe bài hát "Và cho đến khắp đất - To the ends of the earth"  
120 Nghe bài hát "Vì Jesus là Chúa - For You are my God"  
121 Nghe bài hát "Vinh hiển thay chiên con - Glory to the lamb"  
122 Nghe bài hát "Vinh quang Danh Chúa - Be Glorified"  
123 Nghe bài hát "Vinh thay Danh Chúa - Glorify thy Name"  
124 Nghe bài hát "Vua muôn Vua - Kings of king"  
125 Nghe bài hát "Vui hát cho Chúa - A happy song"  
126 Nghe bài hát "Vui hát trong Ngài hoài - The joy of the lord"  
127 Nghe bài hát "Xin dâng Jesus"  
128 Nghe bài hát "Xin hiến đời con - Make my life an offering"  
129 Nghe bài hát "Xin làm mới con - Nhạc Hàn Quốc"  
130 Nghe bài hát "Yêu Chúa nồng cháy"  
131 Nghe bài hát "Yêu nhau là sống cho Chúa"  
132 Music & words by David Dong 2001 Nghe bài hát "Đón xuân với Jesus"  
133 Hosanna!music 2001 Nghe bài hát "Có Chúa như Xuân bất tận (Don Moen 2001)     "  
134 composed by David Dong 2001 Nghe bài hát "Hát xuân "  
135 Phương Hà Nghe bài hát "Happy new year -Mừng năm mới "  
136 K'Long Hagim Nghe bài hát "Via Dolorosa"  
137 Nghe bài hát "Chúa sống - He lives"  
138 Nghe bài hát "Vì Jesus sống-Because He lives"  
139 sheet music -bản nhạc Nghe bài hát "Trên đồi cao-Keith Whitford"  
140 Lời: Sinh Võ & Nhạc: David Dong Nghe bài hát "Kíp bước trong ý Cha (sheet music) "  
141 Nhạc nước ngoài. Lời Việt: Lê Anh Đông 2007 Nghe bài hát "Quà yêu thương "  
142 Bluetree - Lời Việt: David Dong 2009 Nghe bài hát "God of this city - Chúa của dân tộc con "
128 Kbps
 
143 Beth & Matt Redman. Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Blessed be Your Name - Phước Thay Danh Chúa"
128 Kbps
 
144 Nhạc Hàn Quốc. Lời Việt: David Dong 2009 Nghe bài hát "Sinh ra để được yêu-You were born to be loved"
128 Kbps
 
145 Biên soạn bởi Thầy Huỳnh Văn Lĩnh (HT Springvale-Úc) & MS David Dong 2010 Nghe bài hát "40 Bài hát thờ phượng dùng ở Đại hội Liên hữu Tin lành VN Úc Châu 2010"
128 Kbps
 
146 Sáng tác: Trần Anh Tuấn Nghe bài hát "Xin Thánh Linh Chúa đến"
128 Kbps
 
147 Sáng tác: Quốc Thi Nghe bài hát "Cha ơi"  
148 Nghe bài hát "Còn nếu dân gọi bằng danh Ta"  
149 Sáng tác: Ngô Tấn Sỹ Nghe bài hát "Chào Chúa Thánh Linh"  
150 Dịch lời: Nguyễn Tuấn Khôi Nghe bài hát "Giê-hô-va Di-rê"  
151 Dịch lời: Nhóm Thiên Ân Nghe bài hát "We come to bless Your Name_Hiệp lại trong Ân điển Ngài"  
152 dịch lời: MS Đoàn Trọng Hòa Nghe bài hát "Giê-xu là chốn nương thân-Hiding place"  
153 Sáng tác: Trần Anh Tuấn Nghe bài hát "Ha-lê-lu-gia Cảm tạ Chúa"  
154 Sáng tác: Quốc Thi Nghe bài hát "Mỗi phút có Chúa"  
155 Sáng tác: Joe Trâm Nghe bài hát "Tuổi xuân dâng Chúa"  
156 Sáng tác: Joe Trâm Nghe bài hát "Đức tin trọn vẹn (CD Nếm) "  
157 Joe Trâm & Shalom Duy Nghe bài hát "Được phước và được yêu (CD Nếm) "  
158 Sáng tác Hồng Yến Nghe bài hát "Điều diệu kỳ nhất (CD Nếm) "  
159 Trâm & Duy Nghe bài hát "Thánh Linh quyền năng (CD Nếm) "  
160 Sáng tác: Klong Hagim Nghe bài hát "Chúc Phước (CD Nếm) "  
161 Klong Hagim Nghe bài hát "Sức mới (CD Nếm) "  
162 Joe Trâm & Shalom Duy Nghe bài hát "Elshadai"  
163 Sáng tác: Joe Trâm Nghe bài hát "Đất nước này cần Chúa (CD Nếm) "  
164 Klong Hagim Nghe bài hát "Đấng sáng tạo (CD Nếm) "  
165 Joe Trâm Nghe bài hát "Sứ mạng đời con"  
166 Joe Trâm & Shalom Duy Nghe bài hát "Dâng Chúa lời yêu thương (CD Nếm) "  
167 Joe Trâm & Shalom Duy Nghe bài hát "Quyền năng tay Chúa (CD Nếm) "  
168 Joe Trâm Nghe bài hát "Dâng Chúa lời yêu thương "  
169 Chris Tomlin_ Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Amazing Grace_My Chains are gone"  
170 Sheet nhạc - Lời việt: Lê Đình Tuấn Nghe bài hát "Ngày của Ê-li"  
171 Sheet music sáng tác của Lê Anh Đông Nghe bài hát "Điều tôi thấu hiểu "
128 Kbps
 
172 Sheet music sáng tác của Lê Anh Đông Nghe bài hát "Tình yêu Chúa chữa lành"
128 Kbps
 
173 Tác giả: Darrell Evans - Lời Việt David Dong 2008 Nghe bài hát "Trading my sorrows_ Vâng thưa Chúa"
128 Kbps
 
174 Dịch lời: Ân Phúc 2011 Nghe bài hát "Ơn thương xót cao vời_Great is Your mercy (Don Moen) "
128 Kbps
 
175 Sáng tác: Chris Tomlin & Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Sing Sing Sing (Hát lên nào ) "
128 Kbps
 
176 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng (Nam Úc) Nghe bài hát "10,000 Reasons - Bless the Lord"
128 Kbps
 
177 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Australia Nghe bài hát "Chúa thật tuyệt thay_How great is our God"
128 Kbps
 
178 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Australia Nghe bài hát "Đến trước ngôi trời_BeforeTheThroneOfGod"
128 Kbps
 
179 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Australia Nghe bài hát "Cùng Ngợi Ca Chúa_Let us exalt His name"
128 Kbps
 
180 Sáng tác: Matt Redman - Lời Việt: David Dong. (đã ghi âm cùng praiseworshipband - P.W.B 2012) Nghe bài hát "Ngàn lời chúc tán - 10,000 reasons bless the Lord"
128 Kbps
 
181 Sáng tác: David Ruis - Lời Việt: David Dong (đã ghi âm cùng PWB 2012) Nghe bài hát "Every Move I Make_Mỗi phút trong đời"
128 Kbps
 
182 Will Reagan & United Pursuit - Lời Việt: David Dong 2012 Nghe bài hát "Break every chain - Phá tan mọi xiềng "
128 Kbps
 
183 Dawn Rodgers & Eric Wyse Lời Việt : Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "Diệu kỳ thay Đấng xót thương cứu chuộc - Wonderful Merciful Saviour"  
184 Nhạc & Lời: Matt Redman & Jonas Myrin Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "Duy Ngài cứu vớt - You Alone Can Rescue"  
185 Ben Fielding & Reuben Morgan Lời Việt: Ng M Dũng Nghe bài hát "Mạnh thay Jesus - Stronger"  
186 Ben Fielding & Reuben Morgan Lời Việt: Nguyễn M Dũng (2011) Nghe bài hát "Tâm linh con yên ninh - It is well with my soul"  
187 Lời Việt: MS Minh Trí Nghe bài hát "Give them all to Jesus - Lại bên Cha "  
188 Sáng tác: Don Moen - Lời Việt: David Dong 2011 Nghe bài hát "Cảm ơn Ngài - Thank You Lord"  
189 Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "In Christ alone (chỉ trong Đấng Christ)"  
190 Lời Việt: MS Nguyễn Duy Trung Nghe bài hát "Chỉ trong Jesus (In Christ alone) "  
191 Sáng tác: Lynn Deshazo- Trình bày: Hagim & Hồng Yến - Ban nhạc PWB David Dong Nghe bài hát "Mọi vinh quang thuộc Chúa (Glory to the Lord) "  
192 Tác giả: Vương Duy Nghe bài hát "Lửa thiêng cháy lên"  
193 Nghe bài hát "Hỡi kẻ được chuộc (Let the redeemed) "  
194 Chris Tomlin - Lời Việt: David Dong 2009 Nghe bài hát "Vĩ đại thay Chúa (How great is our God) "  
195 Nghe bài hát "All heavens declare"  
196 Nghe bài hát "change my heart, O God "  
197 Nghe bài hát "Lord I come before You now"  
198 Nghe bài hát "Hallelujah Jesus "  
199 Sáng tac: Robin Mark - Lời Việt: Lê Đình Tuấn Nghe bài hát "Ngày của E-li (Days of Elijah) "  
200 Nghe bài hát "Cha ơi (Quốc Thi) "  
201 Thánh ca Ngũ Tuần VN 1990 Nghe bài hát "Give Thanks (Dâng lòng biết ơn) "  
202 Hosanna Music Nghe bài hát "Còn nếu dân gọi bằng danh Ta "  
203 Don Moen Nghe bài hát "Hiệp lại trong Ân Điển"  
204 Hosanna! Integrity music 1986 Nghe bài hát "Giê-hô-va Di-rê"  
205 Nghe bài hát "Jesus là chốn nương thân [a hiding place]"  
206 Trần Anh Tuấn Nghe bài hát "Hallelujah cảm tạ Chúa"  
207 Nghe bài hát "Vì Chúa thật lớn "  
208 Hillsong Nghe bài hát "Năng quyền tình yêu "  
209 Nghe bài hát "Mỗi phút có Chúa (Quốc Thi) "  
210 Nghe bài hát "Thi Thiên 100 (Quốc Thi) "  
211 Don Moen Nghe bài hát "Wothy You are worthy [ xứng đáng thay danh Ngài]"  
212 Nghe bài hát "Vinh hiển lớn lao [great is Your glory]"  
213 Nghe bài hát "Because He lives (vì Jesus sống) "  
214 Lời Việt: Vĩnh Phúc Nghe bài hát "Chúa cứu vớt đời tôi "  
215 Nghe bài hát "Chiên lạc trở về - all we like a sheep "  
216 Sáng tác: Châu Hoàng Phúc Nghe bài hát "Jesus Chúa tôi yêu "  
217 Nghe bài hát "Hãy vổ tay lên (clap your hands) "  
218 Nghe bài hát "Jesus là bạn thật (what a friend we have in Jesus) "  
219 Nghe bài hát "Quà tặng của Chúa "  
220 Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm Nghe bài hát "Vững bước đi trên khổ đau "  
221 Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm Nghe bài hát "Vững bước đi trên khổ đau "  
222 Geoff Bullock - Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "Just let me say (để được nói yêu Ngài) "  
223 New Creation Church - Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "Only You (Duy Ngài) "  
224 Morris Chapman - Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng Nghe bài hát "The family prayer song (Gia đình hiệp nguyện) "  
225 New Creation Church-Singapore lời Việt MD Nguyễn Nghe bài hát "No one else - Không ai hơn Ngài "  
226 Nhạc & Lời Lawrence Keith Holder Lời Việt: Nguyễn M Dũng (1998) Nghe bài hát "More than a child - Thánh Nhi "  
227 Matt & Beth Redman lời Việt: Minh D Nguyễn (2014) Nghe bài hát "You never let go - Ngài chẳng xa lìa "  
228 Kari Jobe, Brian Johnson, Jenn Johnson,Gabriel Wilson, Joel Taylor, Christa Black Gifford - Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng 2014 Nghe bài hát "Forever (Mãi muôn đời) "  
229 sáng tác : David Dong 2015 viết cho lễ trao giải Ca khúc muôn đời tại Dallas, TX Nghe bài hát "Ca khúc muôn đời"  
230 Sáng tác : Katie Torwalt, Bryan Torwalt Nghe bài hát "HOLY SPIRIT - francesca battistelli"  
231 Lời Việt: David Dong 2015 - Sáng tác: Joel Houston, Dylan Thomas, Michael Guy Chislett Nghe bài hát "TOUCH THE SKY - hillsong 2015 [Chạm đến thiên cung]"  
232 Sáng tác: David Dong 2001 Nghe bài hát "Giê-xu Ngài là tất cả "  
233 Sáng tác: Charlie & Jill LeBlance - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Tôi sẽ không sợ (new version) "  
234 Sáng tác: Bishop Hezekiah Walker - Lời Việt: David Dong 2015 Nghe bài hát "Every Praise (mỗi tiếng hát) "  
235 Sáng tác: Graham Kendrick - Lời Việt: Lê Văn Dinh Nghe bài hát "II Sử ký 7:14 (Còn nếu dân gọi bằng danh Ta) Song ngữ - phiên bản mới 2015"  
236 Sáng tác: MS Niko Njotorahardjo - Lời: nhiều tác giả Nghe bài hát "Jesus, yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) "  
237 Sáng tác: Lương Văn Sấm Nghe bài hát "Tiếng hát phục sinh "  
238 Sáng tác: Bích Hạnh Nghe bài hát "Đinh đông (Christmas) "  
239 Nghe bài hát "Cầu xin an vui cho Việt Nam "  
240 Sáng tác: Grace Tô Nghe bài hát "Tri Ân (Em) "  
241 Sáng tác: Grace Tô Nghe bài hát "Tri Ân (Fm) "  
242 Lời Xuân: David Dong (nguyên tác: Don Moen) Nghe bài hát "Có Chúa như xuân bất tận (bè điệp khúc) "  
243 Lời Việt: David Dong 2015 Nghe bài hát "Mãi mãi Cha ơi (Forever ) "  
244 Chuyển lời thánh: MS David Dong Nghe bài hát "Xuân Vui Xuân Đến (Lý Cây bông) "  
245 Lời Việt : David Dong 2009 Nghe bài hát "Hosanna (D - Bm) "  
246 Sáng tác: Don Moen (lời Việt: nhóm Thiên Ân) Nghe bài hát "Chiên lạc trở về (All we are sheep) "  
247 Nghe bài hát "Đấng hằng sống "  
248 Sáng tác: Trương Hồng Ân Nghe bài hát "Hãy đến với Giê-xu "  
249 Sáng tác: David Dong 2000 Nghe bài hát "Hối tiếc "  
250 Sáng tác: Kim Walker Nghe bài hát "Chẳng còn tội nô (No Longer Slave) "  
251 Sáng tác: David Dong 2000 Nghe bài hát "Đấng ban thêm sức "  
252 Sáng tác: Paul Wilbur Nghe bài hát "Let God arise - Đấng trỗi dậy "  
253 Phil Wickham Nghe bài hát "This is amazing grace - Đây ơn thiêng Cha "  
254 Cao Hữu Trí & Trần Khánh Tường Nghe bài hát "Chúa lắng nghe (quê hương) "  
255 Nguyễn Thành Tín Nghe bài hát "Giọt nước mắt cho những linh hồn "  
256 sáng tác: ca sĩ Bích Vân 2016 Nghe bài hát "Hãy quay về "  
257 Nghe bài hát "Lửa phục hưng "  
258 Hillsong Nghe bài hát "Nhìn Chúa Jesus (turn our eyes on Jesus) "  
259 David Dong 2016 Nghe bài hát "Ngày lễ Cha "  
260 Nguyễn Đức Thịnh Nghe bài hát "Ngài là cứu Chúa tôi "  
261 Cao Hữu Trí & Trần Khánh Tường Nghe bài hát "Nguyện đời tôi "  
262 Trần Khánh Tường & Cao Hữu Trí Nghe bài hát "Mẹ, mẹ "  
263 Chris Tomlin Nghe bài hát "Nơi thập giá (at the cross) "  
264 Châu Hồng Sơn Nghe bài hát "Nguồn sống trong tâm "  
265 Trần Khánh Đăng Nghe bài hát "Phước Ân tuôn tràn "  
266 Trần Khánh Tường & Cao Hữu Trí Nghe bài hát "Nhớ mẹ "  
267 Lê Đức Hùng Nghe bài hát "Xin lỗi Chúa "  
268 Cao Hữu Trí & Trần Khánh Tường Nghe bài hát "Tình Cha nghĩa mẹ "  
269 Newsboys - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Con tin quyết (Bb) We believe "  
270 Newsboys - Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Con tin quyết (D) We believe"  
271 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Cảm ơn và biết ơn "  
272 Nghe bài hát "Con kính ghi ơn Ngài "  
273 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Cảm ơn Chúa (thanksgiving) "  
274 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Bởi Con Trời đã đến (Christmas song) "  
275 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Đêm lặng yên (Christmas song) "  
276 Nghe bài hát "Ngài khiến tôi vui mừng - He has made me glad "  
277 Phối bè: David Dong Nghe bài hát "How great Thou art (4 bè) Bill Gaither "  
278 Thơ: MS NGhiêm Văn Hợp & Phổ nhạc: David Dong Nghe bài hát "Lời đã thành người "  
279 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Ngày tình nhân nồng thắm "  
280 Sáng tác: Hoàng Siêu Nghe bài hát "Khúc hát mùa đông "  
281 sáng tác: MS David Dong Nghe bài hát "Mừng sinh nhật Giê-xu "  
282 Phối bè: MS David Dong Nghe bài hát "Ngài là Giê-hô-va (Em) "  
283 Phối bè: MS David Dong Nghe bài hát "Ngài là Giê-hô-va (Dm)"  
284 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Sinh Nhật Chúa hôm nay "  
285 Sáng tác: David Dong 2016 Nghe bài hát "Tình yêu đêm Giáng sinh"  
286 Sáng tác: Brooke Fraser / Lời Việt: MS David Dong 2017 Nghe bài hát "What a beautiful name (Hillsong 2016) "  
287 Lời Việt: MS David Dong Nghe bài hát "Only by grace (4 bè) Bởi Ân Điển Chúa "  
288 Nghe bài hát "Chiếc cầu qua dòng bão tố "  
289 New Creation Church Nghe bài hát "Cho đến mãi sau - Until the end "  
290 Nhạc: Trần Khánh Tường & lời : Cao Hữu Trí 2002 Nghe bài hát "Đố anh, đố em "  
291 Sáng tác: MS David Dong 2017 Nghe bài hát "Gánh thay "  
292 sheet music Nghe bài hát "Chiếc cầu qua dòng bão tố "  
293 Hillsong 2016 Nghe bài hát "Cao sang thay danh Giê-xu (What a beautiful name) "  
294 Nghe bài hát "Bởi ân điển Chúa (4 bè) "
128 Kbps
 
295 Nghe bài hát "Chua thanh ra di trong nang quyen vo song "  
296 New Creation Church Nghe bài hát "Cho đến mãi mãi "  
297 Nhạc: Trần Khánh Tường & Lời : Cao Hữu Trí Nghe bài hát "Đố anh, đố em "  
298 MS David Dong 2017 Nghe bài hát "Gánh thay (Gm) "  
299 Sáng tác: MS David Dong Nghe bài hát "Giê-hô-va Rô-hi (Đấng chăn dắt tôi) "  
300 Hillsong Nghe bài hát "God is able - Chúa toàn năng "  
301 Nghe bài hát "Ha-lê-lu-gia Chúa là Vua (Tin Lành) "  
302 Nghe bài hát "Ha-lê-lu-gia Chorus (Catholic) "  
303 Nghe bài hát "Hãy quay về (Bích Vân) "  
304 Nghe bài hát "Hallelujah (English ) bốn bè "  
305 Nghe bài hát "Huyết Ngài nói thay cho tôi "  
306 Trại liên Hội Thánh AZ 2017 Nghe bài hát "Liên kết yêu thương "  
307 Nghe bài hát "Hỡi kẻ được mua chuộc "  
308 Nghe bài hát "Suy tôn Chúa Trời (thơ : Dr Phan Phước Lành) 2017"  
309 Sán tác: MS David Dong Nghe bài hát "Lời Chúa đắc thắng (C) "  
310 Sáng tác: MS David Dong 2017 Nghe bài hát "Lời Chúa đắc thắng (D) "  
311 Nghe bài hát "Quyền năng thập tự ( Power of the cross) "  
312 Lời mới: MS David Dong 2017 Nghe bài hát "Nhớ về Cha - Come back to Sorrento"  
313 Kỷ niệm cùng V U B C Arizona 2017 Nghe bài hát "Xuân đầu tiên "  
314 Nghe bài hát "Xuân đầu tiên (bè) "  
315 Lời Việt: Thảo Lan Nghe bài hát "Trên cả mọi đều (bản sửa) "  
316 Lời tiếng Anh : MS David Dong 2017 Nghe bài hát "Xuân yêu thương (English) "  
317 Sáng tác: MS David Dong 2017 Nghe bài hát "Tôn ngợi Chúa phục sinh "  
318 Lời Việt: MS David Dong Nghe bài hát "Your grace is enough (F) "  
319 Lời Việt : MS David Dong Nghe bài hát "Your grace is enough ( G ) "  
320 Reuben Morgan & Ben Fielding - Lời Việt: MS David Dong Nghe bài hát "Who You say I am (Hillsong 2018) "  
321 All sons and daughters - Lời Việt: MS David Dong 2015 Nghe bài hát "Great are You Lord "  
322 Caleb Culver / Cory Asbury / Ran Jackson - Lời Việt: MS David Dong 2018 Nghe bài hát "Reckless Love - Tình yêu vô biên "  
323 Chuyển ngữ : MS David Dong 2009 Nghe bài hát "Mighty to save (D) Quyền Năng Cứu Rỗi"